Nieuws

Zoekt u zelf in Open Bronnen of schakelt u R_CTR Agency in?

U mag tot een zekere hoogte zelf onderzoek verrichten of uw belangen worden geschaadt. De grens van het toelaatbare wordt vaak onbewust overtreden. ( zie ook ons artikel over de Particuliere Recherchevergunning) Onze klanten kiezen bewust voor R_CTR Agency vanwege de snelle inzet, inhoudelijke en overzichtelijke rapporten en de tactische en strategische ondersteuning tijdens en na afloop van de onderzoeken.


R_CTR Agency en Open Bronnenonderzoek

De volgende onderzoeken behoren tot onze specialiteiten;

 • Het verrichten van onderzoek naar vermoeden van fraude rond (Europese) Aanbestedingstrajecten
 • Concurrentie analyse, ondersteuning in markt- en product-onderzoek
 • Het in kaart brengen van sociale netwerken van een subject
 • Het traceren van de exacte (geo)locatie van waar iets heeft plaatsgevonden
 • Het zoeken naar (verborgen) assets, bezittingen en vermogensbestanddelen
 • Het achterhalen van iemands (niet toegestane) nevenactiviteit (arbeidsrechtelijk beding)
 • Het vinden van (verborgen) accounts op sociale media
 • Het verrichten van onderzoek naar iemands huidige locatie en/of verblijfplaats
 • Het traceren van (verborgen) informatie waaronder bijvoorbeeld e-mailadressen, telefoonnummers, gebruikersnamen, foto’s, video’s, berichten en documenten
 • Het achterhalen van een zogeheten ‘ultimate beneficial owner’ (UBO)
 • Het analyseren en interpreteren van beeldmateriaal (zoals foto’s en video’s van diefstal, brandstichting, mediaoptreden subject)
 • Het monitoren van gebeurtenissen voor en tijdens evenementenStaat uw onderwerp niet in deze lijst? Neem contact met ons op voor uw specifieke vraagstuk!


Particulier Onderzoeks Bureau (POB)

R_CTR Agency is een Particulier Onderzoeksbureau die voldoet aan het vergunningstelsel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De vergunning is geregistreerd onder POB nummer 1645. Dienst Justis is verantwoordelijk voor de screening en uitgifte van de POB nummers. Zonder een vergunning is het in Nederland niet toegestaan om recherchewerkzaamheden te verrichten en zijn rapportages niet rechtsgeldig. Het POB nummer geeft daardoor een controlemogelijkheid voor opdrachtgevers van de rechtsgeldigheid van een vergunning.


13-05-2019