Nieuws

Particulier Onderzoeks Bureau (POB)

Particulier Onderzoeks Bureau (POB)

R_CTR Agency is een Particulier Onderzoeksbureau die voldoet aan het vergunningstelsel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De vergunning is geregistreerd onder POB nummer 1645. Dienst Justis is verantwoordelijk voor de screening en uitgifte van de POB nummers. Meer informatie kan u vinden op deze website.

Zonder een vergunning is het in Nederland niet toegestaan om recherchewerkzaamheden te verrichten en zijn rapportages niet rechtsgeldig. Het POB nummer geeft daardoor een controlemogelijkheid voor de rechtsgeldigheid van een vergunning.

Legitimatiebewijs, de "Gele Pas" wordt uitgegeven door de afdeling Korpscheftaken van de vestingsplaats van het Particuliere Onderzoeksbureau.

Alvorens de 'Gele Pas' wordt afgegeven wordt er achtergrondonderzoek verricht naar de pashouder. De afdeling Korpscheftaken controleert periodiek -en onaangekondigd- op de naleving van wet- en regelgeving.

25-03-2022